Ohimoluun kuvantaminen ja kuvapohjaisten menetelmien kehittäminen 

- Planmeca yhteistyö (XFi istutekuvantamisessa, prekliininen ja kliininen tutkimus: mahdollisesti kliininen vertaileva tutkimus otoskleroosin ja kolesteatooman kuvantamisessa 

- 3D rekonstruktiot, automaattinen segmentointi: yhteistyössä UEF teknillisen fysiikan laitoksen kanssa

 

Tutkimuksesta vastaava henkilö: 

Matti Iso-Mustajärvi, osastonylilääkäri, dosentti

Virtuaalitodellisuus ja leikkaussuunnittelu  

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää:

 • VR-tekniikan tarkkuutta ja validaatiota leikkaussuunnittelussa
 • VR-tekniikan soveltuvuutta koulutukseen sekä pre- ja intraoperatiiviseen suunnitteluun
 • VR-todellisuuden vaikutusta kirurgin suoriutumiseen leikkauksessa sekä sen lopputulokseen
 • VR-todellisuuden kustannusvaikuttavuutta

Tavoitteenamme on: 

 • luoda parempi ja kokonaisvaltaisempi visuaalinen ympäristö potilaiden kuvantamistulosten tarkasteluun
 • parantaa anatomian hahmottamisen ja kirurgisen harjoittelun mahdollisuuksia
 • parantaa kirurgista suoritumista ja leikkauksen lopputulosta ja täten edistää potilasturvallisuutta

Tutkimuksesta vastaava henkilö: 

Tomi Timonen, apulaisylilääkäri, lääketieteen tohtori

VR- ja 2D (PACS) – suunnittelumetodien käytettävyyden vertailu mastoidektomian preoperatiivisessa suunnittelussa 

Prospektiivinen ja satunnaistettu tutkimus 

 • Ohimoluu on yksi haastavimmista anatomisista rakenteista ihmiskehossa, ja sen yksilöllisen kolmiulotteisen anatomian tarkka tunteminen on edellytys turvallisen ohimoluukirurgian suorittamiselle
 • Mastoidektomian preoperatiivinen suunnittelu on perinteisesti tehty 2D (PACS)- kuviin pohjautuen

Tutkimuksemme tarkoituksena on

 • vertailla VR-simulaation ja perinteisen 2D (PACS):n käyttöä mastoidektomian preoperatiivisessa suunnittelussa
 • tuoda uutta ja tärkeää tietoa ja käytännön kokemusta VR:n käytettävyydestä preoperatiivisessa suunnittelussa

Tutkimuksesta vastaava henkilö: 

Anna Hård, lääketieteen lisensiaatti, väitöskirjatutkija

Turvaterä korvakirurgiassa

Surgify turvaterä on suomalainen innovaatio, jossa terän ympärillä oleva suojarengas aktivoituu terän osuessa pehmeisiin kudoksiin ja estää näin kudosten vaurioitumisen. Kovaa luuta poratessa suojarengas puolestaan liukuu pois tieltä, jolloin terä pääsee aktivoitumaan. Nykyinen terä vastaa 5,4mm läpimittaista ruusuterää. 

Tässä työssä tutkimme terän ominaisuuksia, porausnopeutta ja turvallisuutta temporaaliluun porauksessa. Selvitämme terän ominaisuuksia niin laboratorio-olosuhteissa kadaaveriluilla, kuin leikkaussalissa osana korvakirurgisia toimenpiteitä. 

Tutkimuksesta vastaava henkilö: 

Laura Ihalainen, lääketieteen lisensiaatti, väitöskirjatutkija